Czy wiesz, że od 07.06.2010 r. instrukcja bezpieczeństwa pożarowego musi posiadać część graficzną? Podstawa prawna: Rozporządzenie MSWiA z 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. więcej: firex.pl
Blog > Komentarze do wpisu

Rozgorzenie, backdraft i zapalenie gazów pożarowych

Rozgorzenie i backdraft są zdarzeniami całkowicie odmiennymi i powstają w różny sposób. Wiele badań naukowych poświęcono rozgorzeniu, jednak wysiłki naukowe ukierunkowane na backdraft były do niedawna bardzo rzadkie. Mimo tego, podczas analiz badawczych, powstało wiele różnych definicji tego zjawiska, choć pod względem znaczenia, definicje te zgadzają się ze sobą.

RozgorzenieRozgorzenie i backdraft są zdarzeniami całkowicie odmiennymi i powstają w różny sposób. Wiele badań naukowych poświęcono rozgorzeniu, jednak wysiłki naukowe ukierunkowane na backdraft były do niedawna bardzo rzadkie. Mimo tego, podczas analiz badawczych, powstało wiele różnych definicji tego zjawiska, choć pod względem znaczenia, definicje te zgadzają się ze sobą.

 

Rozgorzenie - ‘Podczas pożaru pomieszczenia może dojść do sytuacji, w której całkowite promieniowanie termiczne pochodzące od płomieni, gorących gazów i gorących powierzchni pomieszczenia, spowoduje radiacyjne zapalenie wszystkich palnych powierzchni w tym pomieszczeniu. To nagłe przejście rosnącego pożaru w pożar w pełni rozwinięty nazywane jest rozgorzeniem. (Fire Research Station - UK 1993).‘Nagłe przejście w stan całkowitego zajęcia się ogniem powierzchni podczas pożaru palnych materiałów w pomieszczeniu. (International Standards Organisation - ISO 1990).

Backdraft - Ograniczona wentylacja może doprowadzić do tego, że pożar wewnątrz pomieszczenia będzie wytwarzał gazy pożarowe zawierające znaczne ilości gazów częściowo spalonych i nie spalonych produktów pirolizy. Jeśli gazy te będą się akumulować, wtedy dopływ powietrza spowodowany otwarciem pomieszczenia może doprowadzić do nagłej deflagracji (zapalenia). Ta deflagracja przemieszczająca się z tego pomieszczenia na jego zewnątrz nazywana jest backdraftem’. (Fire Research Station - UK 1993). ‘Eksplodujące lub nagłe spalenie nagrzanych gazów, występujące, gdy tlen dostarczony jest do budynku, który podczas pożaru nie był odpowiednio wentylowany i w którym wyczerpał zapas tlenu’. (National Fire Protection Association - USA). Fleischmann, Pagni i Williams zasugerowali, że w definicji NFPA niespalone produkty pirolizy powinny być zastąpione przez ‘nagrzane gazy’.

Pożar

Zapalenia gazów pożarowych - Rozgorzenie i backdraft są różnymi zdarzeniami. Istnieje więcej przypadków, w których może nastąpić zapalenie się gazów pożarowych w pomieszczeniu. Te inne zdarzenia niekoniecznie muszą pasować do którejś z wyżej wymienionych regułek, ale powodują podobny rezultat w postaci bardzo szybkiego rozprzestrzenienia pożaru. Najważniejsze jest by rozumieć, na czym polegają wszystkie te zdarzenia, które mogą doprowadzić do takiego stanu.

a) Wewnątrz pomieszczenia mogą powstawać różnego rozmiaru 'bańki' gazów pożarowych. Występować mogą wewnątrz pomieszczenia objętego pożarem ale także w pomieszczeniach sąsiednich.  "Bańki" mogą przemieszczać się na pewne odległości od pożaru do pustych przestrzeni np. dachowych. Dopływ powietrza nie jest potrzebny aby te mieszaniny gazów zapaliły się, ponieważ już wytworzyła się odpowiednia mieszanka czekająca tylko na bodziec energetyczny. Powstający wybuch będzie podobny do występującego podczas backdraftu, ale zapalenie gazów pożarowych jest chyba lepszą nazwą w tej sytuacji.

b) Innego rodzaju zapalenie rozgrzanych gazów pożarowych może nastąpić, gdy podczas wydostawania się z pomieszczenia objętego pożarem gazy wymieszają się z powietrzem. Nastąpić to może np. w oknie lub drzwiach, zaś powstały z tego ogień może wrócić z powrotem do pomieszczenia poprzez mieszaninę gazów, podobnie jak  odrzut płomienia (ang. flashback).

Pożar

c) Możliwy jest też przypadek, w którym rozgorzenie spowodowane zostanie poprzez zwiększoną wentylację. W początkowej fazie rozwoju pożaru, niewielkie otwory w pomieszczeniu powodują, że pożar osiąga stabilizowany wentylacją punkt stabilności. W przypadku gdy doprowadzona zostanie dodatkowa wentylacja (otwarcie okna lub drzwi) wtedy strata ciepła z pomieszczenia zostanie powiększona z powodu prądów konwekcyjnych skierowanych na zewnątrz pomieszczenia. Zanim jednak nastąpi zmiana wentylacji, pożar w pomieszczeniu będzie wytwarzał więcej produktów rozkładu termicznego niż jest w stanie spalić. W takim momencie ilość dostarczonego powietrza ma ogromne znaczenie, – jeśli będzie wystarczająco dużo to utrata ciepła też będzie wystarczająco duża by zapobiec rozgorzeniu. Jeśli jednak wielkość wentylacji będzie niewystarczająca i temperatura pozostanie na tym samym poziomie, energia uwolniona podczas rozkładu termicznego stworzy warunki idealne do powstania rozgorzenia – rozgorzenia spowodowanego przez wentylację! W odpowiednich warunkach może się to objawić jako backdraft.


niedziela, 14 sierpnia 2011, karpik749

Polecane wpisy